KREDİ YURTLAR KURUMU (KYK) YURT NAKİL

Öğrenciler Kedi Yurtlar Kurumu’ nun (KYK) yurtlarında öğrenim süreleri kadar kalabilirler. Belirli koşullar haricinde öğrenim sürecini aştıkları taktirde öğrenciler yurtlarda barınmaya devam edemez. Ara sınıflarda öğrenim gören öğrencilerin ise yurtta barınma süreleri kalan öğrenim sürelerine denktir. Daha uzun süre yurtta kalamazlar. Yurtlara kabul zamanının hangi tarih olduğu önemli değildir. Hangi tarihte başlamış olursa olsun öğrenci o öğrenim yılı içerisindeki bir yıllık yurtta kalma hakkını tamamlamış sayılmaktadır.

Öğrenciler için üniversite tarafından sağlanan pek çok imkan söz konusudur. O imkanlardan faydalandıkları taktirde yurtlarında değişiklik yapabilirler. Yatay ya da dikey geçiş sınavına girmiş bir öğrencinin kaydı tamamlandıktan sonra yurdunu da nakil ettirme hakkına sahiptir. Bununla birlikte yurtta kaldığı süre zarfında devam ettiği öğrenim kurumunu değiştiren ya da öğrenim dalını değiştiren öğrenciler de yurt nakili yapabilirler. Yukarıda belirtilen yurt nakiliyapabilme şartlarına uyan öğrencilerin değişiklik yapmadan önce yurtta barındıkları süreler, değişiklik yaptıktan sonraki zamana eklenir.

Tüm bunların yanı sıra misafir öğrenci imkanı ile de öğrenciler başka şehirlerdeki yurtlarda 10 günlüğüne barınma imkanına sahiptirler. Öğrenim gördükleri yerlerdeki Kredi Yurtlar Kurumunun yurtlarında barınan öğrenciler çeşitli sebepler ile başka illere gitmek durumunda kaldıklarında kendilerine verilen yurt kimliği ve çıkardıkları izin ile gittikleri yerlerdeki Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda 10 gün gibi bir zaman diliminde barınabilirler.